MARIENE INFORMATIE SERVICE MARIS BV

Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.