TALLINNA TEHNIKAULIKOOL

Løsninger for å håndtere det europeiske strømnettet i fremtiden.
CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.