NATURAL HISTORY MUSEUM

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
CROCODILE er et Horisont 2020-prosjekt som tar sikte på å gjøre gjenvinning av kobolt mer miljøvennlig.