Delft University of Technology

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Prosjektet arbeider for å sikre at byer når det langsiktige målet om klimanøytralitet.