Skole og utdanningsinstitusjoner

Barnehage, grunnopplæring, høyere utdanning, folkehøgskole, fagskole, etterutdanning.

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA er et offentlig universitet i Spania. 

Nottingham Trent University (NTU) er et offentlig universitet i Nottingham, England. 

Sant'Anna School of Advanced Studies er et offentlig universitet i Italia. Hovedfokuset ligger på anvendt vitenskap innen økonomi og ledelse, jus, statsvitenskap, landbruksvitenskap og plantebioteknologi, medisin og industri- og informasjonsteknologi.

 

 

UNIWERSYTET SLASKI er et universitet lokalisert i Polen. 

Aarhus Universitet har gjennomgått en rivende utvikling og er i dag et landsdekkende universitet med bred nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft på tvers av hele forskningsspekteret.
Det tekniske universitetet i Wien oppnår høy nasjonal og internasjonal anerkjennelse både i undervisnings- og forskningsøyemed, og er en høyt respektert partner for innovasjonsorienterte bedrifter.
Universidad Politecnica de Madrid er et spansk teknisk universitet som rangeres på toppnivå i Spania og Europa. 
Dublin City University er et ungt universitet som holder til i den irske hovedstaden Dublin. 
Hanze Universitet er en av de største høyskolene i Nederland og er lokalisert i Groningen, nord i landet.