Danmarks Tekniske Universitet

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
Horisont 2020-prosjektet mobiliserer e-infrastrukturer over hele verden for å skape et felles integrasjons- og styringssystem.
Horisont 2020-prosjektet vil redusere nedsatt funksjonsevne og øke aktivitetsnivået blant eldre, som på sikt vil redusere fremtidige helseutgifter i EU.
Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
Tverrfaglig forsknings- og innovasjonsprosjekt som vil forbedre måten vi forutser ekstremvær på den nordlige halvkule.
Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.
DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
NUNATARYUK er et EU-finansiert Horisont 2020-prosjekt som skal bidra til å danne et nettverk som skal drøfte utfordringene med at permafrosten i Arktis tiner.