Universitetet i Agder

Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Mechatronics Innovation Lab (MIL) er et verdensledende senter for innovasjon, pilotering og teknologikvalifisering innen mekatronikk og andre nærliggende fagområder.
FIRST MOTION-prosjektet jobbet for å forbedre og tilrettelegge for forretningsmiljøet i Østersjøregionen.
In for Care-prosjektet skal utforske teknologiske løsninger som kan bedre samhandlingen mellom helse- og sosialtjenester og frivillige. 
27 partnere fra ulike land med totalt 78 verktøy går sammen for å utvikle ny teknologi som skal effektivisere og optimalisere krisehåndtering utenfor Europa. 
MYLIFE er et multimedia prosjekt som er utviklet og designet for å støtte selvstendighet og deltakelse for personer med demens.
I MarGen går forskere i Norge, Sverige og Danmark sammen for å forstå hvordan det marine livet påvirkes av pågående klimaforandringer. 
Smart Mature Resilience-prosjektet skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.
COMRADES skal bygge en intelligent og motstandsdyktig plattform for å hjelpe lokalsamfunn til å bedre takle krisesituasjoner.
iAge hjelper eldre inn i den digitale tidsalder ved å tilby ulike e-tjenester.