Sørlandet sykehus HF

Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Forskningsprosjektet ScandTick Innovation har som mål å minske forekomsten av flåttbårne infeksjoner hos mennesker og dyr. 
Sørlandet sykehus HF driver sykehusene i Aust- og Vest-Agder fylkeskommune og jobber mye med pasientnær forskning for å bedre pasienters hverdag. 
United4Health er et EU-finansiert prosjekt som har fokusert på å bruke telemedisin for å behandle og følge opp pasienter med kronisk obstruktiv lungesykdom (kols).