DNV GL

DNV GL og Senter for hav og Arktis ser på hvordan havnæringene kan se ut i 2050, og kommer med en rekke anbefalinger som skal sikre en bærekraftig blå økonomi
Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
Advanced Autonomous Waterborne Applications-initiativet ble startet i 2015 og skal analysere utfordringer relatert til autonome shippingoperasjoner.
For tredje året på rad har Global Opportunity Report 2017 identifisert morgendagens bærekraftige markeder. 
Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.
Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.
PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
DNV GL er aktuell med rapporten "Technology Outlook" som gir innblikk i fremtredende teknologiske nyskapinger og markedstrender.
Den ideelle organisasjonen Peace Boat har fått med seg DNV GL og skal nå bygge verdens mest miljøvennlige cruiseskip.