IVL Swedish Environmental Research Institute

Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.