Bielefeld University

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.