Institute of Marine Research

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.