University of Łódź

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.