Centre for applied research at NHH

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.