International Federation of Organic Agriculture Movements EU Regional Group

Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.