Euro-Funding Advisory Group

Prosjektet fokuserer på energieffektivitet blant forbrukere av energi ved hjelp av moderne teknologi.