NIVA

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
KELPEX integrerer forskning på tareskog, biologisk mangfold, kyst- og dyphavsøkologi og modellering.
Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
NexOS utvikler nye kostnadseffektive, multifunksjonelle sensorsystemer som kan operere fra mobile eller faste havobservasjonsplattformer.
JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til marine miljøet i europeiske kystfarvann.
Sea-on-a-Chip-prosjektet har som mål å utvikle en sensorplattform som skal vurdere kjemisk forurensing av elvemunninger og kystområder.
I MarGen går forskere i Norge, Sverige og Danmark sammen for å forstå hvordan det marine livet påvirkes av pågående klimaforandringer.