Heriot Watt University

Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
MARIBE er et prosjekt som skal avsløre potensialet som ligger i flerbruk av plass og infrastruktur i offshoreøkonomien.