Kristiansand kommune

Telma-prosjektet skal muliggjøre god samhandling mellom pasienter, spesialisthelsetjenesten, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste ved hjelp av en felles telemedisinsk løsning for hele Agder.
Prosjektet skal utvikle nye modeller og verktøy som skal styrke fellesskapet, bedre integrering og redusere segregering og polarisering mellom ulike grupper.
Nordiske sykkelbyen var et tofaset prosjekt med mål om å øke sykkelbruk. Kristiansand kommune har dratt stor nytte av deltakelsen. 
Hovedmålet til DC NOISE-prosjektet var å gjøre Nordsjø-regionen bedre forberedt på dens demografiske fremtid
Prosjektet Opening Up utviklet et verktøy – statistikkportalen – som har blitt et godt brukt IKT-verktøy.
Prosjektets hovedmål var å skape et innovasjonsnettverk som skal føre til en ledende rolle i utvikling og bruk av e-tjenester.
FIRST MOTION-prosjektet jobbet for å forbedre og tilrettelegge for forretningsmiljøet i Østersjøregionen.
Prosjektet Medi@TIC har hatt som mål å styrke konkurransekraften til audiovisuell næring.
KRUT-prosjektet skal finne fram til nye strategier innenfor fem satsingsområder for musikk- og kulturskoler.
Smart Mature Resilience-prosjektet skal sikre at samfunnet blir mer robust og tilpasningsdyktig i møte med kriser og katastrofer.