Hellenic Centre for Marine Research

En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
SeaChange jobber for en grunnleggende holdningsendring hos mennesker i deres forhold til havet.
JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til marine miljøet i europeiske kystfarvann.
CERES fremmer en årsak-virkning-forståelse av hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke Europas viktigste fisk- og skalldyrpopulasjoner og deres habitater.

The Hellenic Centre for Marine Research (HCMR) er en statlig drevet gresk forskningsorganisasjon, som består av tre forskningsinstitutter:

Arraina-prosjektets mål er å utvikle fiskefôr basert på alternative løsninger.
EMODnet er et nettverk som arbeider for å observere havet, behandle data etter internasjonale standarder og gjøre den fritt tilgjengelig