International Council for the Exploration of the Sea

Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
COLUMBUS-prosjektet skal utnytte betydelige investeringer i marin og maritim forskning ved å sikre tilgjengelighet av forskningsresultater for sluttbrukere.
Prosjektet skal utvikle og levere nettskybaserte verktøy for å støtte forskning og forvaltning av marine ressurser.
EMODnet er et nettverk som arbeider for å observere havet, behandle data etter internasjonale standarder og gjøre den fritt tilgjengelig