Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
AQUACROSS-prosjektet skal støtte EUs innsats for å forbedre biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
EMODnet er et nettverk som arbeider for å observere havet, behandle data etter internasjonale standarder og gjøre den fritt tilgjengelig