Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
ERA4CS ønsker å mobilisere flere land og skape sterke partnerskap for å styrke forskning innen klimatjenester (CS).
Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
CLARITY skal utvikle skybaserte klimatjenester for å beregne forventede effekter av klimaendringer, basert på risiko, sårbarhet og virkningsfunksjoner. 
CLARA-prosjektet skal illustrere fordeler og den økonomiske verdien av gode klimatjenester (CS) ved kortsiktige klimaendringer og klimavariabilitet. 
Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
JERICO-NEXT har som mål å tilby driftstjenester for kontinuerlig og bærekraftig levering av høy kvalitet miljødata og informasjon om produkter knyttet til marine miljøet i europeiske kystfarvann.
EMODnet er et nettverk som arbeider for å observere havet, behandle data etter internasjonale standarder og gjøre den fritt tilgjengelig