Aarhus Universitet

Prosjektet skal lage løsninger for nye måter å behandler avløpsvann.
Tverrfaglig samarbeid innen skogslandbruk til fordel for europeisk økonomi, miljø og samfunn.
Formålet med prosjektet er å utvikle transnasjonale innovasjonssamarbeid for bærekraftig forretningsutvikling i nye, blå markeder.
DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
Aarhus Universitet har gjennomgått en rivende utvikling og er i dag et landsdekkende universitet med bred nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft på tvers av hele forskningsspekteret.