Aarhus Universitet

DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
Et av målene med SeaDataNet er å fastsette, ta i bruk og promotere felles standarder for håndtering av data og med SeaDataCloud blir skyteknologi tatt i bruk for å forbedre SeaDataNet-tjenestene.
INTERACT-prosjektet har økt forsknings- og overvåkingsaktivitetene i Arktis.
Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
FAirWAY-prosjektet skal identifisere og videreutvikle innovative tiltak og styringsmetoder som øker bærekraftig utvikling i landbruket.
Aarhus Universitet har gjennomgått en rivende utvikling og er i dag et landsdekkende universitet med bred nasjonal og internasjonal gjennomslagskraft på tvers av hele forskningsspekteret.
I et verdensomspennende samarbeid skal SynchroniCity skape et globalt, digitalt marked for Tingenes internett (IoT) og Smarte byer. 
Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
MarGen var et forprosjekt med mål om å utvikle felles nordisk kunnskap, samt utforme en prosjektplan for et marin genomisk samarbeidsprosjekt