Havbunnsgruvedrift

Illustrasjonsbilde

Mengden av mineraler som finnes på havbunnen er potensielt store. Havbunnsgruvedrift er opptatt med å hente disse mineralene for å sikre forsyningssikkerheten, og for å fylle et tomrom i markedet hvor gjenvinning ikke er mulig eller tilstrekkelig, eller hvor belastningen på gruver er for stor. 

Mange organisasjoner er i dag engasjert i havbunnsgruvedrift, både som teknologileverandører og som operatører. Selv om sektoren er liten har EU klassifisert den som bærer av stor potensial for å skape bærekraftig vekst og arbeidsplasser for fremtidige generasjoner. Det er anslått at rundt 5 % av den globale mineralutvinningen i 2020 vil komme fra havbunnen, dette er forventet å øke til 10 % innen 2030. Trenden viser at den globale årlige omsetningen fra havbunnsgruvedrift vil være rundt 5 milliarder euro de neste ti årene, og opp mot 100 milliarder euro innen 2030. 

Forsiktig tilnærming

Den nyeste teknologiske utviklingen, men også bekymring over forsyningssikkerheten, har ført europeiske gruvedriftsselskaper til å vurdere havet som en viktig kilde til mineraler. På grunn av manglende kunnskap om dypvannsmiljøet, krever dette feltet en forsiktig tilnærming. Europakommisjonen er derfor engasjert i en rekke studier og prosjekter for å belyse fordeler, ulemper og for å fylle kunnskapshull om denne typen gruvedrift.

Flere valg

For norske aktører innen havbunnsgruvedrift er det særlig EU-programmene Horisont 2020 og Interreg som utmerker seg, de samme EU-programmene er også de mest aktuelle innenfor fagfelt som akvakultur.