Nyeste Blå Vekst

[02.04.20] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
[01.04.20] Syv nye havvindparker ble ferdigstilt i 2019, med en total kapasitet på 3.6 GW. Prisene er fallende, og offshore vindparker blir stadig større.
[09.03.20] AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.
[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[26.02.20] Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet.
[21.02.20] Havvind, energilagring og økte investeringer i grønn teknologi er blant de viktigste trendene de neste tre årene.
[19.02.20] Bølge-og tidevannskraft har et stort potensial, men betydelige kostnadsreduksjoner må til for at disse skal kunne konkurrere med havvind. 
[13.02.20] EUs fiskeforedlingsindustri har hatt en stabil vekst de siste årene, men antall sysselsatte har gått noe ned.
[10.02.20] Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
[03.02.20] HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
[28.01.20] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
[24.01.20] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.