Nyeste Blå Vekst

[15.11.18] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[08.11.18] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[07.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
[05.11.18] Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
[01.11.18] Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
[31.10.18] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.
[24.10.18] Horisont 2020-prosjektet fremmer HVDC teknologi som nøkkelen til kostnadseffektiv og pålitelig teknologisk innovasjon.
[23.10.18] Horisont 2020-prosjektet vil føre til en bærekraftig vekst innen akvakultur.
[03.10.18] FP7-prosjektet utviklet nye metoder innen bærekraftig gruvedrift på dypt hav som adresserte alle aspektene av verdikjeden.
[27.09.18] Prosjektet har opprettet en ny tjeneste for deling og oppdatering av satellitt-avledede batymetriske data
[26.09.18] Styrke oppdrettsprogrammer for de viktigste fiskeartene