Nyeste Blå Vekst

[13.07.18] NeXOSs sensorsystem reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene.
[05.07.18] MARANDA utvikler et utslippsfritt hydrogendrevet PEM-brenselcellehybrid drivverksystem for marine applikasjoner.
[26.06.18] LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
[22.06.18] Forskerene bak det avsluttede EU-prosjektet SenseOCEAN har utviklet en ny metode for havovervåkning.
[31.05.18] Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
[22.05.18] Fremtidens transportsektor kan by på blant annet selvstyrte kjøretøy og flyvende taxier, og er forhåpentligvis mer miljøvennlig enn dagens sektor.
[14.05.18] Olje- og gassektoren står foran store endringer. Denne rapporten fra mai 2018 tar for seg utfordringene knyttet til dette, og hvordan disse bør møtes. Nye krav til kompetanse og ferdigheter er noe av det som tas opp.
[04.05.18] BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
[30.04.18] Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
[25.04.18] LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
[24.04.18] Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.