Nyeste Blå Vekst

[16.01.19] Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-bransjen.
[02.01.19] GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.
[19.12.18] Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
[10.12.18] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
[05.12.18] Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
[29.11.18] Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
[21.11.18] Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
[15.11.18] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[08.11.18] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[07.11.18] Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
[05.11.18] Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.