Nyeste Blå Vekst

[13.12.17] Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
[04.12.17] Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
[01.12.17] Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
[16.11.17] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[15.11.17] Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.
[14.11.17] 293 millioner euro er øremerket blå vekst i den kommende programperioden i Horisont 2020. 
[06.11.17] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[11.10.17] Under Our Ocean 2017-konferansen forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet. 
[07.10.17] Ren Kystlinje skal gjennom en felles innsats effektivisere strandrensing, øke bevisstheten om og forhindre mer søppel i havet.
[28.09.17] Mikroplast har i den siste tiden vært mye i media, spesielt i sammenheng med havforurensning, men hva er det egentlig?
[25.09.17] Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.
[25.09.17] Kan oppdrett av blåskjell snu eutrofieringen av Østersjøen? Og kan man samtidig utvikle en forretningsmodell for fôrindustrien?