Nyeste Blå Vekst

[20.03.19] Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
[14.03.19] Denne rapporten ser på den økonomiske utviklingen i EUs akvakultursektor
[13.03.19] Denne rapporten ser på hvordan marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
[11.03.19] Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
[08.03.19] Denne rapporten ser på hvordan man kan øke investeringene i den blå økonomien.
[07.03.19] Rapporten Global Marine Technology Trends 2030 handler om hvordan marin teknologi kan se ut i fremtiden.
[26.02.19] Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
[25.02.19] Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
[19.02.19] InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
[13.02.19] Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
[11.02.19] Publikasjonen tar for seg de ulike næringene innenfor blå vekst og ser på alt fra innovasjon, marked, struktur og næringenes livssyklus.
[05.02.19] Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.