Nyeste Blå Vekst

[18.04.18] Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
[06.04.18] Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
[23.03.18] Vattenfall ble tildelt kontrakt av den nederlandske regjeringen for å utvikle de to nederlandske havvindparkene, Hollandse Kust Zuid.
[22.03.18] Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden plast i havet skal tredobles i perioden 2015-2025, og ønsker konkrete tiltak mot dette.
[20.02.18] IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt innen FP7 som inntil 2016 jobbet med å sikre langsiktig bærekrafighet av europeisk akvakultur.
[19.02.18] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
[19.02.18] Rapporten Unleashing Europe's offshore wind potential viser at havvind kan produsere mellom 7%-11% av Europas strømforbruk innen 2030. 
[19.02.18] RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
[01.02.18] BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
[24.01.18] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[24.01.18] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!