Nyeste Blå Vekst

[08.09.16] EMODnet er et nettverk som arbeider for å observere havet, behandle data etter internasjonale standarder og gjøre den fritt tilgjengelig
[06.09.16] Havoppvarming er kanskje en av de største klimatruslene verden står overfor, ifølge International Union for Conservation of Natures (IUCN) rapport "Explaining ocean warming : causes, scale, effects and consequences". Rapporten gir fakta og innsikt i problemstillingene.
[02.09.16] MARIBE er et prosjekt som skal avsløre potensialet som ligger i flerbruk av plass og infrastruktur i offshoreøkonomien. 
[04.07.16] Horisont 2020 finansierte DexROV tester og evaluerer nye teknologier for tryggere og mer kostnadseffektive undersjøiske operasjoner med Remotely Operated Vehicles (ROV).
[30.06.16] UTOFIA er et Horisont 2020-prosjekt som vil tilby et kompakt og kostnadseffektivt undervannskamerasystem til anvendelse i uklart vann.
[23.06.16] Europakommisjonen og 9 land rundt Nordsjøen, inkludert Norge, har lagd en politisk deklarasjon for å styrke energisamarbeidet. Fokus er på utvikling av offshore vind og styrking av relatert energisamarbeid.
[15.06.16] Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er enorm.
[28.01.16] Submariner Network er en paraplyorganisasjon for de aktiviteter og initiativer som stammer fra "The Baltic Sea Region Programme", og er et flaggskip innen EUs strategi for regionen. Nettverkets visjon er å bevare naturressursene i Østersjøen gjennom samarbeid på tvers av land og regioner. 
[28.01.16] Det finnes mange ulike måter å tilnærme seg Blå Vekst-strategien. Det Maritima Klustret i Vest-Sverige har valgt en taktisk og strategisk helhetstilnærming, som representerer en koordinert samhandling mellom det offentlige og det private næringslivet.