Nyeste Blå Vekst

[06.10.16] SponGES-prosjektet skal utvikle en integrert økosystembasert tilnærming for vern og bærekraftig nytte av sårbare svamp-økosystemer i Nord-Atlanteren.
[28.09.16] DiscardLess-prosjektet skal bidra med kunnskap, verktøy og teknologier for å eliminere tilbakekasting av fisk som er økonomisk uinteressante eller mindre enn fastsatt minstemål. 
[27.09.16] FORESEA-prosjektet skal hjelpe teknologier for offshoreenergi til markedet ved å sørge for tilgang til Nordvest-Europas ledende nettverk av testsentre. 
[27.09.16] COLUMBUS-prosjektet skal utnytte betydelige investeringer i marin og maritim forskning ved å sikre tilgjengelighet av forskningsresultater for sluttbrukere.
[26.09.16] CERES fremmer en årsak-virkning-forståelse av hvordan fremtidige klimaendringer vil påvirke Europas viktigste fisk- og skalldyrpopulasjoner og deres habitater.
[23.09.16] KillSpill leverer innovative teknologier som kan integreres i prosesser for opprydding av oljesøl
[23.09.16] DTOcean-prosjektet skal akselerere den industrielle utviklingen av kraftproduksjon fra havenergi og tilby verktøy for distribusjon av den første generasjonen av omformere for bølge- og tidevannsenergi.
[22.09.16] Informasjons- og kommunikasjonsplattform for å tilby støtte til alle EU-medlemsstater i deres arbeid med å implementere maritim arealplanlegging.
[22.09.16] Tang er en viktig, men lite utnyttet, kilde til mat og fôringredienser, biokjemikalier og produksjon av biodrivstoff.
[22.09.16] Circular Ocean-prosjektet jakter på innovative og bærekraftige løsninger for å håndtere marint plastavfall.
[22.09.16] Prosjektet skal utvikle og levere nettskybaserte verktøy for å støtte forskning og forvaltning av marine ressurser.
[22.09.16] Prosjektet utvikler kommunikasjonsprodukter som øker bevisstheten og ansvaret for havets økosystemer.