Nyeste Blå Vekst

[30.06.16] UTOFIA er et Horisont 2020-prosjekt som vil tilby et kompakt og kostnadseffektivt undervannskamerasystem til anvendelse i uklart vann.
[23.06.16] Europakommisjonen og 9 land rundt Nordsjøen, inkludert Norge, har lagd en politisk deklarasjon for å styrke energisamarbeidet. Fokus er på utvikling av offshore vind og styrking av relatert energisamarbeid.
[15.06.16] Cruiseturisme er den raskest voksende turistsektoren, med konstruksjoner som blir stadig større og med stadig mer motorkraft.  Miljø- og klimabelastningen er enorm.
[28.01.16] Submariner Network er en paraplyorganisasjon for de aktiviteter og initiativer som stammer fra "The Baltic Sea Region Programme", og er et flaggskip innen EUs strategi for regionen. Nettverkets visjon er å bevare naturressursene i Østersjøen gjennom samarbeid på tvers av land og regioner. 
[28.01.16] Det finnes mange ulike måter å tilnærme seg Blå Vekst-strategien. Det Maritima Klustret i Vest-Sverige har valgt en taktisk og strategisk helhetstilnærming, som representerer en koordinert samhandling mellom det offentlige og det private næringslivet.