Nyeste Blå Vekst

[21.09.16] ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.
[20.09.16] Europakommisjonen organiserte i juni 2016 en workshop om strategisk Blå Vekst samarbeid i Nordsjø-regionen for å identifisere behov og prioriteter for utvikling av nye muligheter innen den blå økonomien.
[20.09.16] Arraina-prosjektets mål er å utvikle fiskefôr basert på alternative løsninger.
[20.09.16] Med et nytt måleinstrument skal man lettere måle forurensning og biologiske farer i havet, slik at man kan møte problemene på et tidlig stadium.
[20.09.16] World Energy Council har publisert World Energy Perspectives 2016 med anbefalinger til politikk, marked og nye teknologier for fleksibel fornybar energi.
[19.09.16] EnRichMar var et FP7-finansiert prosjekt som hadde som mål å øke nytteverdien av ferdigmat, gjennom å tilføre næringsstoffer fra fiskeolje og sjøgress.   
[19.09.16] Prosjektet har som mål å bruke havet, og det som skjuler seg der, til å blant annet lage nye, ikke-skadelige medikamenter.
[15.09.16] Med Hywind Scotland Pilot Park bygger Statoil verdens første flytende vindturbinpark, med en samlet kapasitet på 30 megawatt.
[15.09.16] 15 institusjoner i ni EU land går sammen for å finne og utvikle ny type antibiotika fra havets økosystem.
[15.09.16] Sea-on-a-Chip-prosjektet har som mål å utvikle en sensorplattform som skal vurdere kjemisk forurensing av elvemunninger og kystområder.
[12.09.16] Prosjektet fokuserer på flytende vannturbiner, installert på en havdybde fra 50 til ca 200 meter.
[09.09.16] I MarGen går forskere i Norge, Sverige og Danmark sammen for å forstå hvordan det marine livet påvirkes av pågående klimaforandringer.