Nyeste Blå Vekst

[17.11.16] MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
[15.11.16] Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.
[11.11.16] CL-WINDCON-prosjektet skal skape innovative løsninger basert på reguleringsalgoritmer som tillater å behandle en hel vindpark som ett unikt og integrert system. 
[11.11.16] Foreslår å bruke hundrevis av millioner euro for å hjelpe den spirende havenergiindustrien til å yte en tiendedel av unionens energibehov innen 2050. 
[08.11.16] AWESOME-nettverket skal lære elleve unge forskere drift og vedlikehold i vindkraft-sektoren ved å utvikle et bærekraftig opplæringsnettverk. 
[31.10.16] Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.
[28.10.16] Gjennom en felles innsats skal dette prosjektet forhindre forsøpling av hav og kyster i Norge, Sverige og Danmark.
[27.10.16] PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
[27.10.16] Planleggingen verdens største offshore vindmøllepark utenfor Yorkshire har fått startsignal fra regjeringen i Storbritannia og vil bestå av 300 vindturbiner. 
[24.10.16] AQUACROSS-prosjektet skal støtte EUs innsats for å forbedre biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
[19.10.16] MacroFuels har som mål å produsere avansert biodrivstoff fra alger og makroalger. Målrettede biodrivstoff er blant annet etanol, butanol og biogass.  
[19.10.16] Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.