Nyeste Blå Vekst

[01.12.17] Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
[01.12.17] Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i Kattegat og Skagerak.
[16.11.17] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[15.11.17] Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.
[15.11.17] Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
[14.11.17] 293 millioner euro er øremerket blå vekst i den kommende programperioden i Horisont 2020. 
[06.11.17] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[17.10.17] MARKIS har som mål å etablere rammer for et skandinavisk maritimt samarbeid som kan bidra til å beholde og skape nye arbeidsplasser.
[17.10.17] CodS-prosjektet har som mål å utvikle planer for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av kystnær torskebestand i Kattegat-Skagerrak.
[11.10.17] Under Our Ocean 2017-konferansen forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet. 
[07.10.17] Ren Kystlinje skal gjennom en felles innsats effektivisere strandrensing, øke bevisstheten om og forhindre mer søppel i havet.
[28.09.17] Mikroplast har i den siste tiden vært mye i media, spesielt i sammenheng med havforurensning, men hva er det egentlig?