Nyeste Blå Vekst

[25.09.17] Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.
[25.09.17] Kan oppdrett av blåskjell snu eutrofieringen av Østersjøen? Og kan man samtidig utvikle en forretningsmodell for fôrindustrien?
[20.09.17] Østersjøen har stort potensiale for å produsere Offshore vindenergi. Baltic Intergrid-prosjektet skal jobbe med å gjøre dette potensialet til virkelighet. 
[18.09.17] Ny studie viser at det lekker urovekkende mye metangass fra stengte oljebrønner. Storbritannia skal rydde opp.
[18.09.17] ENTSO-E jobber nå med en App Store for Smart Grids. Hvordan kan dette forhindre tap av fornybar energi på strømnettene?
[18.09.17] European Marine Energy Center (EMEC) har produsert hydrogengass ved hjelp av elektrisitet generert fra tidevannsenergi.
[15.09.17] Det er stort potensiale for blå vekst i Østersjø-regionen. Hvordan kan regionen best implementere den vedtatte blå vekst agendaen?
[15.08.17] Et forskningsprosjekt gjennomføres nå i Töölöbukta, Finland, for å finne ut hvordan en metode som tidligere ble brukt i oppgradering av jord, kan påvirke forurensede havbunner. 
[15.08.17] Søppel fra alle verdens hjørner skylles i land langs kyststripene og setter stempelet på alle levende ting i havet.
[14.07.17] FloTEC-prosjektet vil demonstrere potensialet for flytende tidevannsstrømsturbiner for å gi lav pris og høyverdig energi til det europeiske rutenettet.
[06.07.17] Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har innviet et laboratorium for utvikling av en modulær robot til offshore-industrien.
[06.07.17] Differensierte havneinfrastrukturavgifter for miljøvennlig og bærekraftig sjøtransport