Nyeste Blå Vekst

[04.07.17] Wave-tricity utvikler en kommersielt levedyktig, bølgeenergi-omformer.
[30.06.17] I Beijing og flere titalls andre byer er den massive luftforurensningen et kjent problem, og Kina ser på fornybar energi som en løsning idet de beveger seg stadig mer fra industriell produksjon og mot tjenesteproduksjon.
[29.06.17] INCAM har som mål å forbedre overvåkingskapasitet i miljøvern og kystsonestyring i Libanon.
[29.06.17] Globale endringer, menneskelig mobilitet og urban vekst, er relevante elementene som påvirker utvikling av kystområder over hele verden.
[29.06.17] Hvert minutt kjøpes det 1 million plastikkflasker og innen 2021 er det estimert at det vil øke med 20%.
[28.06.17] Australske Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) gjennomfører verdens største undersøkelse av havforurensing.
[26.06.17] Marine pattedyr og sjøfugl fortsetter å bruke området rundt operative vind-, bølge- og tidevannskraftverk viser ny studie.
[20.06.17] I en ny studie publisert av Europakommisjonen, blir den beste grenseoverskridende samarbeidspraksis for maritim arealplanlegging lagt frem. 
[20.06.17] Store lasteskip står for 80% av shippingindustriens CO2-utslipp, samtidig er de industriens mest effektive skip.
[20.06.17] I Blueprint 2050 - the maritime world beyond the horizon, tar nederlandske NISS et blikk mot den maritime industrien i 2050. 
[09.06.17] Et rammeverk for god håndtering av fiskeutstyr og bekjempelse av havforurensing ble 6. juni lansert på SeaWeb Seafood Summit i Seattle, USA.
[09.06.17] The GloBallast Story er historien om hvordan globale partnerskap håndterer problemet med overføring av fremmede arter via ballastvann.