Nyeste Blå Vekst

[07.06.17] Petroleum Geo-Services skal utnytte seismiske fartøyer for å blåse plast til havoverflaten, og samle den inn. 
[24.05.17] European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) har finansiert 15 nye Blå Vekst-prosjekter.
[24.05.17] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[24.05.17] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer. 
[24.05.17] ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
[24.05.17] ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
[22.05.17] SpilLess-prosjektets hovedmål er å teste nye og levedyktige løsninger for å håndtere sjøforurensning, da spesielt oljeutslipp.
[22.05.17] LitterDrone-prosjektets hovedmål er å utvikle en nyskapende tjeneste for overvåkning av marint avfall ved kysten, ved å bruke droner.
[22.05.17] Lab4Dive-prosjektet skal designe, utvikle og validere et innovativt, markedsførbart og konkurransedyktig produkt for å kartlegge, dokumentere og bevare undervanns-kulturarv.
[22.05.17] ENTROPI-prosjektet skal videreutvikle Key Enabling Technologies (KET) for å akselerere distribusjon av flerbruksplattformer.
[22.05.17] INvertebrateIT-prosjektet tar sikte på å utvikle bruk av organisk avfall for produksjon av hvirvelløse dyr som skal brukes til fiskefôr.
[22.05.17] Prosjektet skal utvikle nye forretnings- og investeringsmuligheter i korrosjonsløsninger og nye materialer til offshore-energiinstallasjoner.