Nyeste Blå Vekst

[22.05.17] Dette prosjektet skal skape et andre år i en mastergrad kalt Applied Blue Biotechnology Master II, som skal vies fullstendig til blå bioteknologi.
[22.05.17] Prosjektet Algae-til-Market Lab Ideas skal utvikle nye produkter og tjenester for å håndtere invaderende fremmede arter ved den iberiske nordvestkysten.
[22.05.17] Advanced Autonomous Waterborne Applications-initiativet ble startet i 2015 og skal analysere utfordringer relatert til autonome shippingoperasjoner.
[19.05.17] MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.
[10.05.17] Forskere fra Norge og Singapore jobber sammen for å bygge nye byer som flyter til sjøs. Mangel på plass har banet vei for dette initiativet.
[09.05.17] Rotterdam Havns Additive Manufacturing Fieldlab (RAMLAB) og Autodesk har utviklet en 3D-printet propell ved å bruke en hybrid produksjonsprosess.
[05.05.17] KELPEX integrerer forskning på tareskog, biologisk mangfold, kyst- og dyphavsøkologi og modellering.
[18.04.17] I en ny rapport tar Europakommisjonen for seg hva som er oppnådd siden Blå Vekst ble lansert i 2012, hva som er pågående og hva som fortsatt gjenstår.
[07.04.17] Ny, teknisk rapport gir veiledning om hvordan Blå Vekst-sektoren kan skape verdi ved å benytte seg av prinsipper fra smart spesialisering.
[07.04.17] PLOCAN er et enestående vitenskapelig og teknologisk infrastrukturprosjekt, bygget for å skape et nytt nettverk av produksjon i marin og maritim sektor.
[06.04.17] Antonio Jarquin Laguna, forsker ved det tekniske universitetet i Delft, har undersøkt mulighetene for et hydraulisk, offshore vindkraftverk.
[31.03.17] AQUO er en forskningsgruppe støttet av Europakommisjonen og Horisont 2020 med mål om å vurdere og redusere konsekvensene av støy fra sjøtransport i det marine miljøet.