Nyeste Blå Vekst

[19.01.17] Inn2POWER-prosjektet skal samle klynger i Nordsjø-regionen for å styrke små og mellomstore bedrifters arbeid innen offshore vindindustri. 
[19.01.17] Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems skal undersøke hvordan implementeringen av EU-direktiver kan oppnås på et lokalt nivå i Nordsjø-regionen. 
[19.01.17] NuReDrain-prosjektet skal finne svar på en felles utfordring for Nordsjø-regionen: hvordan bruke fosfor effektivt. Prosjektet foreslår et paradigmeskifte. 
[13.01.17] DUAL ports er et Interreg Norsjø-finansiert prosjekt som søker å dekarbonisere havner gjennom et øko-innovasjonsprogram.
[13.01.17] Tidevannskraft er en foreløpig lite benyttet energikilde på verdensbasis i dag, men dette er i endring. Swansea Bay-prosjektet i Wales blir verdens største energigenererende demning. 
[09.01.17] LeanShip er et europeisk innovasjonsprosjekt som tar sikte på å redusere forurensning i havet forårsaket av skip. Basert på sju fullskala pilottester om bord på skip.
[04.01.17] Hovedmål med Joules-prosjektet er å redusere klimagassutslipp av europeisk bygde skip.
[02.01.17] 2016 har vært litt av et år.
[20.12.16] Siste del av programmet under besøket vårt til universitetet i Cádiz var lagt inn for å gi forskere som ikke hadde fått tid til å gi sine presentasjoner under de foregående workshopene en mulighet til å introdusere seg.
[20.12.16] Prosjektet INTAROS har som hovedmål å utvikle et integrert observasjonssenter i Arktis (iAOS) ved å utvide, forbedre og samle eksisterende systemer i de ulike delene av Arktis.
[20.12.16] Etter å ha gjennomført workshopen om Marine Resources and Biotechnology var det den påfølgende dagen klart for økt to av besøket til Universitetet i Cádiz - Engineering for Blue Growth.
[06.12.16] MarGen var et forprosjekt med mål om å utvikle felles nordisk kunnskap, samt utforme en prosjektplan for et marin genomisk samarbeidsprosjekt