Nyeste Blå Vekst

[02.12.16] Den første av tre workshops på turen vår til Cádiz hadde «marine resources and biotechnology» som tema. De spanske forskerne introduserte oss for en rekke av sine forskningsavdelinger og deres prosjekter, og håpet med dette å oppnå kontakt med aktører fra Agder.
[17.11.16] NorthSEE-prosjektet skal oppnå større sammenheng i MSP-prosesser for å fange synergier og hindre kompatibilitetsproblemer.
[17.11.16] MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
[15.11.16] Cádiz har lange maritime tradisjoner, og et sterkt havforskningsmiljø med flere potensielle synergiområder med aktører i Agder.
[14.11.16] Blue-Action-prosjektet skal gi grunnleggende og empirisk begrunnet vitenskap som kvantifiserer og forklarer rollen som klimaendringer i Arktis har på vær og klima på den nordlige halvkule. 
[11.11.16] CL-WINDCON-prosjektet skal skape innovative løsninger basert på reguleringsalgoritmer som tillater å behandle en hel vindpark som ett unikt og integrert system. 
[11.11.16] Foreslår å bruke hundrevis av millioner euro for å hjelpe den spirende havenergiindustrien til å yte en tiendedel av unionens energibehov innen 2050. 
[08.11.16] AWESOME-nettverket skal lære elleve unge forskere drift og vedlikehold i vindkraft-sektoren ved å utvikle et bærekraftig opplæringsnettverk. 
[31.10.16] Neste generasjons teknologi er på full fart inn i norsk havproduksjon.
[28.10.16] Gjennom en felles innsats skal dette prosjektet forhindre forsøpling av hav og kyster i Norge, Sverige og Danmark.
[27.10.16] PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
[27.10.16] Planleggingen verdens største offshore vindmøllepark utenfor Yorkshire har fått startsignal fra regjeringen i Storbritannia og vil bestå av 300 vindturbiner.