Offshoreteknologier

Illustrasjonsbilde

Tradisjonell olje- og gassindustri møter i dag utfordringer som overproduksjon og svakere økonomisk vekst globalt. Samtidig er det andre offshoresektorer som opplever økt produksjon. Dermed er det rom for at industrien kan finne nye løsninger for videre vekst i bransjen. 

Teknologi og kompetanse fra olje- og gassektoren har potensial for overføring til andre sektorer, som offentlig sektor, landbasert industri og innen marin og maritim sektor. Derfor har satsingen på teknologi- og kompetansebygging i olje- og gassektoren gitt langsiktige resultater da den gir verdifull erfaringsoverføring til andre næringsområder. Marin og maritim sektor og landbasert industri ha mye å lære av offshoreindustrien, hvor oljeselskaper og teknologiselskaper får gode resultater ved tett samarbeid. Denne globale utviklingen gjør tverrsektorielt samarbeid nødvendig, og en sterkere blå vekst er avhengig av å utvikle slike samarbeidsmodeller. 

Nye markedssegmenter

For å møte utfordringene kreves det en felles innsats innen forskning, utvikling og innovasjon for å beholde og styrke offshoreindustriens posisjon i etablerte markedssegmenter. Dette gjelder områder som digitalisering, robotisering og 3D-printing. Samtidig må bransjen være åpen for å posisjonere egen teknologi og kompetanse innenfor nye markedssegmenter, som satsingsområdene til EUs Blå Vekst-strategi: havbunnsgruvedrift, havenergi, akvakultur og marin bioteknologi.

Tverrsektorielt samarbeid

Ved å knytte sammen den fragmenterte og spesialiserte kunnskapen som finnes i de forskjellige segmentene kan fostre innovasjon som skaper nye løsninger og bærekraftig næringsutvikling. Samarbeid på tvers av sektorer, regioner og landegrenser pekes av EU ut som løsningen på mange av bransjens utfordringer. EU-programmer som støtter utvikling av offshoreteknologier som faller inn under Blå Vekst-strategien, setter derfor krav om slike samarbeidsmodeller.