Praksis og innsikt Blå Vekst

Infographic: How is research tackling the need for cost reduction and reliability of ocean technologies  ©European Union, 2018
[01.11.18] [Innovasjon] Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Illustrasjon
[21.09.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.
PGS
[20.09.18] [Innovasjon] En flytende platform med et helt spesielt design gjør det nå mulig å filtrere plastpartikler ut av vannet uten bruk av nett eller filter.
Schema
[02.08.18] [Innovasjon] SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
NeXOS
[13.07.18] [Innovasjon] NeXOSs sensorsystem reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene.