Praksis og innsikt Blå Vekst

Oljeplattform
[14.05.18] [Innovasjon] Olje- og gassektoren står foran store endringer. Denne rapporten fra mai 2018 tar for seg utfordringene knyttet til dette, og hvordan disse bør møtes. Nye krav til kompetanse og ferdigheter er noe av det som tas opp.
Illustrasjonsbilde
[30.04.18] [Offentlig forvaltning] Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.
Illustrasjonsbilde
[25.04.18] [Innovasjon] LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
Illustrasjonsbilde
[23.03.18] [Marked] Vattenfall ble tildelt kontrakt av den nederlandske regjeringen for å utvikle de to nederlandske havvindparkene, Hollandse Kust Zuid.
Marin forsøpling
[22.03.18] [Innovasjon] Rapporten ”Future of the Sea” tar for seg hvilke utfordringer og muligheter verden står overfor på havmiljøfeltet. Forfatterne frykter blant annet at mengden plast i havet skal tredobles i perioden 2015-2025, og ønsker konkrete tiltak mot dette.
Illustrasjonsbilde
[19.02.18] [Marked] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull.