Praksis og innsikt Blå Vekst

Illustrasjonsbilde
[19.02.18] [Marked] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
Unleashing Europe's offshore wind potential
[19.02.18] [Marked] Rapporten Unleashing Europe's offshore wind potential viser at havvind kan produsere mellom 7%-11% av Europas strømforbruk innen 2030. 
Logo: Megavind
[28.12.17] [Innovasjon] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
http://money.cnn.com/2017/10/27/technology/saildrone-autonomous-boats-drones/index.html
[21.12.17] [Innovasjon] En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.
Illutrasjonsbilde
[13.12.17] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
Illustrasjonsbilde
[15.11.17] [Innovasjon] Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.