Praksis og innsikt Blå Vekst

Schema
[02.08.18] [Innovasjon] SCHEMA-prosjektet har utviklet ny teknologi for å identifisere stoffer som skader likevekt i marine økosystemer.
NeXOS
[13.07.18] [Innovasjon] NeXOSs sensorsystem reduserte vedlikeholdskostnadene og forbedret kvaliteten på de innsamlede dataene.
Havovervåking
[22.06.18] [Innovasjon] Forskerene bak det avsluttede EU-prosjektet SenseOCEAN har utviklet en ny metode for havovervåkning.
Autonom vehicle
[22.05.18] [Innovasjon] Fremtidens transportsektor kan by på blant annet selvstyrte kjøretøy og flyvende taxier, og er forhåpentligvis mer miljøvennlig enn dagens sektor.
Oljeplattform
[14.05.18] [Innovasjon] Olje- og gassektoren står foran store endringer. Denne rapporten fra mai 2018 tar for seg utfordringene knyttet til dette, og hvordan disse bør møtes. Nye krav til kompetanse og ferdigheter er noe av det som tas opp.
Illustrasjonsbilde
[30.04.18] [Offentlig forvaltning] Ny rapport fra europakommisjonen angående arbeidet med å redusere svoveloksider.