Praksis og innsikt Blå Vekst

fremside Renewable energy in Europe 2018
[16.04.19] [Marked, Offentlig forvaltning] Bruken av fornybar energi øker, og EU ligger godt an til å oppnå fornybarmålet for 2020. Det er derimot store forskjeller blant medlemslandene.
EU-kommisjonen
[01.04.19] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Sektorer innen blå økonomi er viktige bidragsytere til sysselsetting og verdiskaping i EU
Flickr: Artur Rydzewski
[14.03.19] [Marked, Offentlig forvaltning] EUs akvakultursektor opplever rask økonomisk vekst. Gjennom langsiktige strategiplaner skal medlemslandene øke produksjonen og bli mindre avhengig av sjømatimport
Europabanken
[13.03.19] [Innovasjon, Marked] Marine beskyttede områder kan bidra til vekst i den blå økonomien
Blockchain kan forbedre tilliten til sjømatnæringen
[11.03.19] [Innovasjon, Marked] Dersom teknologien anvendes riktig, kan historien bak fisken spores helt tilbake til fôret som oppdrettsfisken spiste de første ukene i dens liv.
European Commission
[08.03.19] [Marked] En ny investeringsplattform for blå økonomi (BEIP) kan sikre finansiering til innovative og bærekraftige bedrifter.