Praksis og innsikt Blå Vekst

Workshop blå vekst
[21.01.19] [Innovasjon, Marked] Workshop om strategisk samarbeid innen Blå Vekst i Nordsjøregionen.
«The future og HR 2019: The Know or in the No- oil and gas»
[16.01.19] [Innovasjon, Marked] Implementering av disruptive teknologier som kunstig intelligens og maskinlæring vil kreve økt fokus på endringsledelse blant HR-ledere i olje og gass-bransjen.
Infographic: How is research tackling the need for cost reduction and reliability of ocean technologies  ©European Union, 2018
[01.11.18] [Innovasjon] Resultatene fra workshop om identifisering av fremtidige nye teknologier innen havsektoren presenteres i rapporten.
Illustrasjon
[21.09.18] [Innovasjon, Marked, Offentlig forvaltning] Verden vil se økt økonomisk vekst ved å satse på innovasjon, fornybare energikilder, bærekraftig infrastruktur, effektiv utnyttelse av ressurser.