Praksis og innsikt Blå Vekst

Logo: Megavind
[28.12.17] [Innovasjon] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
http://money.cnn.com/2017/10/27/technology/saildrone-autonomous-boats-drones/index.html
[21.12.17] [Innovasjon] En flåte av ubemannede båter er på reis fra Arktis til ekvator for å samle data om klimaforandringer, skriver CNN.
Illutrasjonsbilde
[13.12.17] [Innovasjon, Offentlig forvaltning] Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
Illustrasjonsbilde
[15.11.17] [Innovasjon] Hva er potensialet for blå vekst i landene i Østersjøregionen? Denne studien har sett på potensialet i hvert enkelt Østersjø-land.
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/horizon-2020-info-day-societal-challenge-2-calls-2018
[14.11.17] [Marked] 293 millioner euro er øremerket blå vekst i den kommende programperioden i Horisont 2020. 
Illustrasjonsbilde
[11.10.17] [Offentlig forvaltning] Under Our Ocean 2017-konferansen forpliktet offentlige og private aktører fra 112 land seg til å løse globale utfordringer for havet.