Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] MARANDA utvikler et utslippsfritt hydrogendrevet PEM-brenselcellehybrid drivverksystem for marine applikasjoner.
[Horisont 2020] LAKHSMI er et Horisont 2020-prosjekt som ved hjelp av hydrodynamikk sensorteknologi vil muliggjøre storskala avbildning av havbunnen.
Offshore Robotics for Certification of Assets (ORCA Hub) skal utvikle radikalt nye roboter og autonome intelligente systemer (AIS) til bruk på offshore energiplattformer.
[Horisont 2020] BRIDGES er et EU-finansiert prosjekt som utvikler undervannsdroner for å kunne samle inn data dypere enn det som er mulig idag.
[Horisont 2020] Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
[Horisont 2020] Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
[Interreg] Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
[FP7] IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt som inntil 2016 jobbet med å sikre europeisk akvakulturs langsiktige bærekraft gjennom mer miljøvennlig og kostnadseffektiv produksjon.
[FP7] RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
[Horisont 2020] BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.