Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.
[Horisont 2020] Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet skal redusere CO2-utslipp betraktelig og øke effektiviteten når det gjelder transport på åpent hav.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet bruker ulike aktører for å analysere miljømessige, økonomiske og sosiale interaksjoner i landlige kystområder.
[Interreg] Smarte spesialiseringsstrategier og innovasjon i offentlig sektor
Horisont 2020-prosjektet tilbyr forbedrede sikkerhetsløsninger som skal bane vei for europeiske maritime interesser i arktisk farvann.
[Horisont 2020] Prosjektet skal øke samhandling mellom aktører og innbyggere innen marin forskning og innovasjon.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler et system for forhindring av spredning av uønskede arter gjennom ballastvann på skip.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet vil øke kunnskapen og skape nye verktøy for å oppnå bærekraftig fiske og opprettholdelse av fiskebestander i europeiske farvann.
[Horisont 2020] Verktøy, fasiliteter og nye tjenester for gjennomføring av avansert forskning innen akvakultur.
[Horisont 2020] Horisont 2020-prosjektet er det første prosjektet som har en systematisk og tverrfaglig tilnærming til koblingen mellom miljø, helse og klima i Europa.