Prosjekter Blå Vekst

[FP7] Prosjektet Marine Biotechnology ERA-NET viste at det er marin bioteknologi som er nøkkelen til å låse opp verdien av havets biologiske ressurser.
[Horisont 2020] MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
[Horisont 2020] En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
[FP7] DIVERSIFY-prosjektet har som mål å ekspandere europeisk akvakultur innen fiskesektoren gjennom å utvide mangfoldet av fiskearter i produksjon.
[Horisont 2020] STRONGMAR-prosjektet bidrar til kunnskapsutveksling og utvikling av både det oseanografiske og teknologiske forskningsfeltet gjennom samarbeid og samhandling.
[Horisont 2020] H2020-prosjektet GAIN har fokus på å øke den europeiske akvakulturproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte.
[Horisont 2020] WiMUST er et Horisont 2020-prosjekt som skal forbedre hav- og havbunnsovervåking gjennom utvikling av samarbeids- og navigasjonssystemer.
[Horisont 2020] ClimeFish vil støtte bærekraftig fiskeri, muliggjøre en økning i europeisk akvakultur-produksjon, og legge til rette for sysselsetting og regional utvikling.
[Horisont 2020] Flerbruksplattformene skal være et fleksibelt og skalerbart konsept som kan støtte en rekke aktiviteter på sjøen.
[Horisont 2020] MARANDA utvikler et utslippsfritt hydrogendrevet PEM-brenselcellehybrid drivverksystem for marine applikasjoner.