Prosjekter Blå Vekst

Dette H2020-prosjektet har som mål å produsere et kostnadseffektivt og bærekraftig jodtilskudd som er basert på tang
[Horisont 2020] Prosjektet hadde som mål å sikre markedsopptak av sitt innovative hybridkonsept, en flytende offshore plattform for produksjon av fornybar energi.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle nye løsninger innen sjøtransport som vil føre til kostnadsreduksjon og optimalisering.
[Interreg Østersjø] InnoAquaTech skal fremme utvikling og overføring av bærekraftig akvakultur på tvers av grenser i den den sørlige delen av Østersjøen.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle verktøy, felles standarder og koordineringsmetoder for bærekraftig akvakultur.
[Horisont 2020] Det norske selskapet OTECHOS skal lansere sin innovative luftkompressor på det europeiske markedet.
[Horisont 2020] Norske Nofima AS leder prosjektet som skal fremme innovasjon i hele verdikjeden knyttet til bærekraftig akvakultur.
Varig koordinering av forsknings- og innovasjonsarbeidet i Østersjø- og Nordsjøregionen.
[JPI Oceans] Prosjektet skal undersøke miljøpåvirkning knyttet til utvinning av mineraler på havbunnen.
[JPI Oceans] Det nylig avsluttede prosjektet har undersøkt de økologiske effektene av mikroplast i marine miljøer.
[Horisont 2020] GoJelly ønsker å endre måten vi ser på maneter ved å nyttiggjøre manetenes ressurser til å takle havrelaterte utfordringer som plast i havet og fôr til oppdrettsfisk.
[Horisont 2020] Nye og kostnadsreduserende teknologier innen offshore vind