Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] Bølgeteknologien kan generere fem ganger mer energi sammenlignet med tradisjonelle bølgekraftanlegg.
AquaVitae vil øke produksjonen av lavtrofiske arter og introdusere nye produkter på markedet.
[Horisont 2020] HERCULES-2 utvikler en drivstoff-fleksibel motor som kan tilpasse seg behovet til fartøy som opererer i ulike driftsmiljøer
[Horisont 2020] TrAM har som mål å ferdigstille verdens første heleklektiske hurtigbåt innen 2022.
[Horisont 2020] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] MarGen II ser på hvordan økt marin kunnskap kan fremme bærekraftig forretningsutvikling.
[Interreg Sverige-Norge] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[Interreg] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.
[Interreg Østersjø] Go LNG ønsker å øke tilgjengeligheten til og bruken av flytende naturgass (LNG) i maritim virksomhet
[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet utvikler verdens første havvindmølle som kan installeres kranfritt.
[Interreg] Interreg-prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.
[Horisont 2020] MYSMARTLife er et prosjekt som tar for seg en grønnere byplanlegging. Prosjektet testes nå i flere land.