Prosjekter Blå Vekst

[Interreg Østersjø] Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
[Interreg Nordsjø] Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
[Horisont 2020] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.
[Interreg Østersjø] Kan oppdrett av blåskjell snu eutrofieringen av Østersjøen? Og kan man samtidig utvikle en forretningsmodell for fôrindustrien?
[Interreg Østersjø] Østersjøen har stort potensiale for å produsere Offshore vindenergi. Baltic Intergrid-prosjektet skal jobbe med å gjøre dette potensialet til virkelighet. 
FloTEC-prosjektet vil demonstrere potensialet for flytende tidevannsstrømsturbiner for å gi lav pris og høyverdig energi til det europeiske rutenettet.
[FP7] INCAM har som mål å forbedre overvåkingskapasitet i miljøvern og kystsonestyring i Libanon.
[FP7] Globale endringer, menneskelig mobilitet og urban vekst, er relevante elementene som påvirker utvikling av kystområder over hele verden.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer.