Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] Prosjektet bygger på det eksisterende SOPHIE konsortiet, og jobber for å legge frem en ny forskningsagenda på feltet.
[Interreg] Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
[FP7] IDREEM er et europeisk forskningsprosjekt innen FP7 som inntil 2016 jobbet med å sikre langsiktig bærekrafighet av europeisk akvakultur.
[FP7] RISC-KIT har sett på hvordan man kan redusere risiko og øke motstanden mot lavfrekvente, høyeffektive hydro-meteorologiske hendelser.
[Horisont 2020] BE-OI vil se på muligheten for å hente ut 1.5 millioner år gammen kjerneis for å se hvordan klimaet har utviklet seg.
[Horisont 2020] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[FP7] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
[FP7] Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
[Horisont 2020] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.
[Horisont 2020] DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.