Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".
[Horisont 2020] ELICAN-prosjektet har samlet komplementære europeiske selskaper innenfor vindenergi-industrien med et mål om å levere høykapasitets- og kostnadsreduserende integrert underbyggesystem for offshore vindkraft på dypt vann.
[Interreg Østersjø] Dette prosjektet skal samle blå bioteknologiske aktører for å utvikle marine bioteknologibaserte produkter og tjenester.
[Interreg Nordsjø] Prosjektets hovedmål var å fremme og legge til rette for skift av last fra veier til havbasert multimodal transport.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Prosjektet Bærekraftig Sjøkrepsfiske skal skape grunnlag for en langsiktig forvaltningsplan for sjøkreps i Kattegat og Skagerak.
[Horisont 2020] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] MARKIS har som mål å etablere rammer for et skandinavisk maritimt samarbeid som kan bidra til å beholde og skape nye arbeidsplasser.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] CodS-prosjektet har som mål å utvikle planer for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av kystnær torskebestand i Kattegat-Skagerrak.