Prosjekter Blå Vekst

[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Prosjektet skal bidra til langsiktig, bærekraftig verdiskaping basert på ressursene i hav- og kystområdene i regionen.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] NÖKS II skal undersøke hvordan vi best kan flytte godstransport fra veier til sjø kan godstransporten bli mer miljøvennlig, sikker og effektiv.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] MARKIS har som mål å etablere rammer for et skandinavisk maritimt samarbeid som kan bidra til å beholde og skape nye arbeidsplasser.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] CodS-prosjektet har som mål å utvikle planer for økosystembasert og bærekraftig forvaltning av kystnær torskebestand i Kattegat-Skagerrak.
Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.
[Interreg Østersjø] Kan oppdrett av blåskjell snu eutrofieringen av Østersjøen? Og kan man samtidig utvikle en forretningsmodell for fôrindustrien?
[Interreg Østersjø] Østersjøen har stort potensiale for å produsere Offshore vindenergi. Baltic Intergrid-prosjektet skal jobbe med å gjøre dette potensialet til virkelighet. 
FloTEC-prosjektet vil demonstrere potensialet for flytende tidevannsstrømsturbiner for å gi lav pris og høyverdig energi til det europeiske rutenettet.
[FP7] INCAM har som mål å forbedre overvåkingskapasitet i miljøvern og kystsonestyring i Libanon.
[FP7] Globale endringer, menneskelig mobilitet og urban vekst, er relevante elementene som påvirker utvikling av kystområder over hele verden.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer.