Prosjekter Blå Vekst

[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] SpilLess-prosjektets hovedmål er å teste nye og levedyktige løsninger for å håndtere sjøforurensning, da spesielt oljeutslipp.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] LitterDrone-prosjektets hovedmål er å utvikle en nyskapende tjeneste for overvåkning av marint avfall ved kysten, ved å bruke droner.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Lab4Dive-prosjektet skal designe, utvikle og validere et innovativt, markedsførbart og konkurransedyktig produkt for å kartlegge, dokumentere og bevare undervanns-kulturarv.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ENTROPI-prosjektet skal videreutvikle Key Enabling Technologies (KET) for å akselerere distribusjon av flerbruksplattformer.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] INvertebrateIT-prosjektet tar sikte på å utvikle bruk av organisk avfall for produksjon av hvirvelløse dyr som skal brukes til fiskefôr.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Prosjektet skal utvikle nye forretnings- og investeringsmuligheter i korrosjonsløsninger og nye materialer til offshore-energiinstallasjoner.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Dette prosjektet skal skape et andre år i en mastergrad kalt Applied Blue Biotechnology Master II, som skal vies fullstendig til blå bioteknologi.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Prosjektet Algae-til-Market Lab Ideas skal utvikle nye produkter og tjenester for å håndtere invaderende fremmede arter ved den iberiske nordvestkysten.
Advanced Autonomous Waterborne Applications-initiativet ble startet i 2015 og skal analysere utfordringer relatert til autonome shippingoperasjoner.
[FP7] MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.