Prosjekter Blå Vekst

Prosjektet Smart Blue Regions ønsker å heve kapasiteten i Østersjø-regionen for å implementere forsknings- og innovasjonsstrategier for smart spesialisering.
[Interreg Østersjø] Kan oppdrett av blåskjell snu eutrofieringen av Østersjøen? Og kan man samtidig utvikle en forretningsmodell for fôrindustrien?
[Interreg Østersjø] Østersjøen har stort potensiale for å produsere Offshore vindenergi. Baltic Intergrid-prosjektet skal jobbe med å gjøre dette potensialet til virkelighet. 
FloTEC-prosjektet vil demonstrere potensialet for flytende tidevannsstrømsturbiner for å gi lav pris og høyverdig energi til det europeiske rutenettet.
[FP7] INCAM har som mål å forbedre overvåkingskapasitet i miljøvern og kystsonestyring i Libanon.
[FP7] Globale endringer, menneskelig mobilitet og urban vekst, er relevante elementene som påvirker utvikling av kystområder over hele verden.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] CETBC-prosjektet skal etablere et langsiktig samarbeid mellom den maritime klyngen i Nederland og utdanningsinstitusjoner som fordyper seg i maritime fag. 
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Entrefish-prosjektet skal øke kompetansen til innovasjon for små og mellomstore bedrifter i fisk- og akvakultursektorer. 
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ASSESS er et utdannings- og opplæringsprosjekt som spesialiserer seg på sikkerhet og sikkerhet for skip og anlegg, for mennesker og for miljøet.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] ARCHEOSUb skal utvikle produkter og tjenester som understøtter oppdagelse av nye kulturarvsteder under vann.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] SpilLess-prosjektets hovedmål er å teste nye og levedyktige løsninger for å håndtere sjøforurensning, da spesielt oljeutslipp.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] LitterDrone-prosjektets hovedmål er å utvikle en nyskapende tjeneste for overvåkning av marint avfall ved kysten, ved å bruke droner.