Prosjekter Blå Vekst

[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] MarGen var et forprosjekt med mål om å utvikle felles nordisk kunnskap, samt utforme en prosjektplan for et marin genomisk samarbeidsprosjekt
[Interreg Nordsjø] NorthSEE-prosjektet skal oppnå større sammenheng i MSP-prosesser for å fange synergier og hindre kompatibilitetsproblemer.
[Horisont 2020] MARmaED skal bidra til å forsterke Europas posisjon som en global leder innen marin vitenskap ved å lære opp den neste generasjonen av forskere.
[Horisont 2020] Blue-Action-prosjektet skal gi grunnleggende og empirisk begrunnet vitenskap som kvantifiserer og forklarer rollen som klimaendringer i Arktis har på vær og klima på den nordlige halvkule. 
[Horisont 2020] CL-WINDCON-prosjektet skal skape innovative løsninger basert på reguleringsalgoritmer som tillater å behandle en hel vindpark som ett unikt og integrert system. 
[Horisont 2020] AWESOME-nettverket skal lære elleve unge forskere drift og vedlikehold i vindkraft-sektoren ved å utvikle et bærekraftig opplæringsnettverk. 
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] Gjennom en felles innsats skal dette prosjektet forhindre forsøpling av hav og kyster i Norge, Sverige og Danmark.
[Horisont 2020] PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
[Horisont 2020] AQUACROSS-prosjektet skal støtte EUs innsats for å forbedre biologisk mangfold i akvatiske økosystemer.
[Horisont 2020] MacroFuels har som mål å produsere avansert biodrivstoff fra alger og makroalger. Målrettede biodrivstoff er blant annet etanol, butanol og biogass.  
[Horisont 2020] Det overordnede målet med AtlantOS er å utvikle et bærekraftig og effektivt observeringssystem for Atlanterhavet.
[FP7] MERIKA-prosjektet skal gjøre North Highland College UHI om til et referansepunkt for forskning og innovasjon for hele Europa på marin energi.