Prosjekter Blå Vekst

[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Informasjons- og kommunikasjonsplattform for å tilby støtte til alle EU-medlemsstater i deres arbeid med å implementere maritim arealplanlegging.
[Interreg Nordsjø] Circular Ocean-prosjektet jakter på innovative og bærekraftige løsninger for å håndtere marint plastavfall.
[Horisont 2020] Prosjektet skal utvikle og levere nettskybaserte verktøy for å støtte forskning og forvaltning av marine ressurser.
[Horisont 2020] Prosjektet utvikler kommunikasjonsprodukter som øker bevisstheten og ansvaret for havets økosystemer.
[Horisont 2020] ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.
[FP7] Arraina-prosjektets mål er å utvikle fiskefôr basert på alternative løsninger.
[FP7] Med et nytt måleinstrument skal man lettere måle forurensning og biologiske farer i havet, slik at man kan møte problemene på et tidlig stadium.
[FP7] EnRichMar var et FP7-finansiert prosjekt som hadde som mål å øke nytteverdien av ferdigmat, gjennom å tilføre næringsstoffer fra fiskeolje og sjøgress.   
[Horisont 2020] Prosjektet har som mål å bruke havet, og det som skjuler seg der, til å blant annet lage nye, ikke-skadelige medikamenter.
Med Hywind Scotland Pilot Park bygger Statoil verdens første flytende vindturbinpark, med en samlet kapasitet på 30 megawatt.
[Horisont 2020] 15 institusjoner i ni EU land går sammen for å finne og utvikle ny type antibiotika fra havets økosystem.
[FP7] Sea-on-a-Chip-prosjektet har som mål å utvikle en sensorplattform som skal vurdere kjemisk forurensing av elvemunninger og kystområder.