Prosjekter Blå Vekst

[Horisont 2020] Prosjektet fokuserer på flytende vannturbiner, installert på en havdybde fra 50 til ca 200 meter.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] I MarGen går forskere i Norge, Sverige og Danmark sammen for å forstå hvordan det marine livet påvirkes av pågående klimaforandringer. 
EMODnet er et nettverk som arbeider for å observere havet, behandle data etter internasjonale standarder og gjøre den fritt tilgjengelig
[Horisont 2020] MARIBE er et prosjekt som skal avsløre potensialet som ligger i flerbruk av plass og infrastruktur i offshoreøkonomien. 
[Horisont 2020] Horisont 2020 finansierte DexROV tester og evaluerer nye teknologier for tryggere og mer kostnadseffektive undersjøiske operasjoner med Remotely Operated Vehicles (ROV).
[Horisont 2020] UTOFIA er et Horisont 2020-prosjekt som vil tilby et kompakt og kostnadseffektivt undervannskamerasystem til anvendelse i uklart vann.