Prosjekter Blå Vekst

[FP7] Arraina-prosjektets mål er å utvikle fiskefôr basert på alternative løsninger.
[FP7] Med et nytt måleinstrument skal man lettere måle forurensning og biologiske farer i havet, slik at man kan møte problemene på et tidlig stadium.
[FP7] EnRichMar var et FP7-finansiert prosjekt som hadde som mål å øke nytteverdien av ferdigmat, gjennom å tilføre næringsstoffer fra fiskeolje og sjøgress.   
[Horisont 2020] Prosjektet har som mål å bruke havet, og det som skjuler seg der, til å blant annet lage nye, ikke-skadelige medikamenter.
Med Hywind Scotland Pilot Park bygger Statoil verdens første flytende vindturbinpark, med en samlet kapasitet på 30 megawatt.
[Horisont 2020] 15 institusjoner i ni EU land går sammen for å finne og utvikle ny type antibiotika fra havets økosystem.
[FP7] Sea-on-a-Chip-prosjektet har som mål å utvikle en sensorplattform som skal vurdere kjemisk forurensing av elvemunninger og kystområder.
[Horisont 2020] Prosjektet fokuserer på flytende vannturbiner, installert på en havdybde fra 50 til ca 200 meter.
[Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak] I MarGen går forskere i Norge, Sverige og Danmark sammen for å forstå hvordan det marine livet påvirkes av pågående klimaforandringer. 
EMODnet er et nettverk som arbeider for å observere havet, behandle data etter internasjonale standarder og gjøre den fritt tilgjengelig
[Horisont 2020] MARIBE er et prosjekt som skal avsløre potensialet som ligger i flerbruk av plass og infrastruktur i offshoreøkonomien. 
[Horisont 2020] Horisont 2020 finansierte DexROV tester og evaluerer nye teknologier for tryggere og mer kostnadseffektive undersjøiske operasjoner med Remotely Operated Vehicles (ROV).