Prosjekter Blå Vekst

[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Dette prosjektet skal skape et andre år i en mastergrad kalt Applied Blue Biotechnology Master II, som skal vies fullstendig til blå bioteknologi.
[European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)] Prosjektet Algae-til-Market Lab Ideas skal utvikle nye produkter og tjenester for å håndtere invaderende fremmede arter ved den iberiske nordvestkysten.
Advanced Autonomous Waterborne Applications-initiativet ble startet i 2015 og skal analysere utfordringer relatert til autonome shippingoperasjoner.
[FP7] MUNIN-prosjektets mål er å utvikle et autonomt skipskonsept ved hjelp av automatiserte beslutningssystemer med fjernkontroll via en landbasert stasjon.
KELPEX integrerer forskning på tareskog, biologisk mangfold, kyst- og dyphavsøkologi og modellering.
[European Regional Development Fund (ERDF)] PLOCAN er et enestående vitenskapelig og teknologisk infrastrukturprosjekt, bygget for å skape et nytt nettverk av produksjon i marin og maritim sektor.
[Horisont 2020] AQUO er en forskningsgruppe støttet av Europakommisjonen og Horisont 2020 med mål om å vurdere og redusere konsekvensene av støy fra sjøtransport i det marine miljøet.
[Horisont 2020] TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin.
[Interreg Europa] Det nye europeiske prosjektet CLIPPER har som formål å utvikle et lederskap for maritime industrier, som skaper nye muligheter i Europa. 
[Interreg Nordsjø] Inn2POWER-prosjektet skal samle klynger i Nordsjø-regionen for å styrke små og mellomstore bedrifters arbeid innen offshore vindindustri. 
[Interreg Nordsjø] Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems skal undersøke hvordan implementeringen av EU-direktiver kan oppnås på et lokalt nivå i Nordsjø-regionen. 
[Interreg Nordsjø] NuReDrain-prosjektet skal finne svar på en felles utfordring for Nordsjø-regionen: hvordan bruke fosfor effektivt. Prosjektet foreslår et paradigmeskifte.