Nyeste Cleantech

[17.09.18] RemovAL skal benytte avfall fra aluminiumsproduksjon på en lønnsom måte
[17.09.18] CrowdFundRES benytter seg av en innovativ metode for å sikre finansiering av nye fornybare energi-prosjekter i Europa.
[12.09.18] MegaRoller arbeider med å utvikle ny teknologi for bølgeenergi transformatorer med mål om økt kunnskap og reduserte kostnader.
[11.09.18] Prosjektet skal utvikle flerbruksplattformer innen blå vekst.
[07.09.18] NEMO er et Horisont 2020 prosjekt som skal utvikle og ta i bruk nye måter å benytte avfall fra gruver.
[03.09.18] En klynge som skal fremme sammenkopling av biologisk og samfunnsvitenskapelig forskningsinfrastruktur. Skape samhandling langs tre dimensjoner; forskning, industri og regioner.
[30.08.18] BioMonitor er et Horisont 2020-prosjekt som skal utvikle et informasjons- og statistikkrammeverk for å overvåke innvirkningene av den europeiske bioøkonomien.
[24.08.18] Prosjektet skal bidra til å løse miljø- og trafikkutfordringene i europeiske storbyer gjennom å gjøre ELVer til et konkurransedyktig og attraktivt alternativ til den urbane pendler.
[22.08.18] BHIVE-prosjektet skal gjennom identifisering av nye biomaterialer utløse potensialet for mer bærekraftige levemåter.
[13.08.18] Forurensing fra nitrogen og plantevernmiddel som benyttes i landbruket er den største utfordringen og hinderet for å nå målene om høy kvalitet på drikkevannet.
[10.08.18] H2020-prosjektet GAIN har fokus på å øke den europeiske akvakulturproduksjonen på en miljøvennlig og bærekraftig måte.
[08.08.18] CLAIM har kommet opp med teknologiske innovasjoner skal forhindre at søppel og avfall havner i havet.