Nyeste Cleantech

[15.11.19] Det årlige analysen til IEA konkluderer med at dagens kurs og planlagte klimatiltak ikke er tilstrekkelig for å sikre en bærekraftig framtid.
[14.11.19] ELICAN-prosjektet utvikler verdens første havvindmølle som kan installeres kranfritt.
[13.11.19] Den europeiske investeringsbanken har publisert en guide som forteller hvordan offentlig sektor kan komme i gang med sirkulær økonomi.
[12.11.19] Interreg-prosjektet skal hjelpe små og mellomstore bedrifter som resirkulerer fiskeutstyr med å nå ut til et større marked, samt bidra til økt resirkulering.
[11.11.19] BINGO utvikler vann-og avløpssystemer som tåler ekstremvær.
[08.11.19] Ellen MacArthur Foundation foreslår hvordan byer kan tilpasse seg en sirkulær økonomi designet for mat.
[06.11.19] Verktøyet skal gjøre det enklere å planlegge og gjennomføre oppgraderingsprosjekter som tar hensyn til klima og energibruk.
[04.11.19] GreenCharge kombinere solceller og brukte elbilbatterier på ladestasjonene slik at kan man kapasitetsstyre ladestrømmen.
[31.10.19] Build-in-Wood skal demonstrere de miljømessige og økonomiske fordelene ved å bruke trevirke i fleretasjers bygg.
[29.10.19] Offshore vind har et enormt vekstpotensial, og det internasjonale energibyrået (IEA) spår at markedet for havvind vil være femten ganger så stort innen 2040.
[28.10.19] OES presenterer i sin årsrapport en statusoppdatering på det internasjonale samarbeidet om havenergi.