Nyeste Cleantech

[27.02.18] EU gav i januar ut ny plaststrategi, og nå er det store spørsmålet hvordan den skal følges opp.
[19.02.18] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull. 
[01.02.18] Horisont 2020-prosjektet EUCalc har som mål å avgrense utslipp og synliggjøre bærekraftige avkarboniseringsmuligheter på nasjonal- og europeisk skala.
[01.02.18] Europakommisjonen, Europaparlamentet og Rådet har kommet til enighet om nye regler for å forbedre energieffektiviteten i bygg. 
[29.01.18] Verdensøkonomien kun er 9,1% sirkulær. Denne statistikken er hovedkonklusjonen i den første Circularity Gap-rapporten.
[24.01.18] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[24.01.18] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
[24.01.18] Riblet4Wind skal overføre av en teknologi som øker energieffektiviteten i luftfartssektoren til vindkraftindustrien.
[24.01.18] EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.
[19.01.18] Europakommisjonen har vedtatt en strategi for plast som skal beskytte miljøet mot forurensning av plast.
[04.01.18] BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.