Nyeste Cleantech

[17.02.20] Bare 6% av etterspørselen for resirkulert plast dekkes. De eksisterende teknologiene for plast må bidra til å ende plastforurensingen.
[12.02.20] Utvikler måter å resirkulere materialer fra gamle boligblokker for å kunne bygge nye og bærekraftige boligblokker.
[10.02.20] Ifølge høynivåpanel for bærekraftig havøkonomi kan havet bidra til å redusere de nødvendige klimakuttene med 20 prosent.
[07.02.20] S2C skal øke andelen energieffektive offentlige bygg.
[06.02.20] Det internasjonale energibyrået IEA anslår at den globale kapasiteten innen fornybar energi vil øke med 50% de neste fem årene.
[31.01.20] I dag er det bare 8,6% av den globale økonomien som er sirkulær – for to år siden var 9,1% sirkulær. Dette kan forklares gjennom tre relaterte trender.
[24.01.20] AUTOSHIP skal utvikle nye metoder for kostnadseffektiv og sikker design av fremtidens autonome transportsystemer.
[16.01.20] FISK utvikler fôringsingredienser fra trebiomasse.
[13.01.20] Havøkonomien kan dobles innen 2030, og OECD trekker frem viktigheten av innovasjonsnettverk for å sikre bærekraftig vekst.  
[10.01.20] SINTEF anslår at verdiskapingen i den maritime næringen kan øke fra 142 mrd. til 906 mrd. innen 2050, mens sysselsettingen kan øke fra 95 000 til 140 000.
[08.01.20] Green Flyway skal etablere en testarena for autonome luftfartøy, samt utforske løsninger for ladeinfrastruktur, batterilagring og luftfartskontroll.
[17.12.19] Prosjektet skal bidra til å redusere tilstedeværelsen av marin forsøpling i Atlanterhavsområdet i samarbeid med marine interessenter.