Nyeste Cleantech

[23.05.19] DAFIA undersøker hvordan husholdningsavfall og marint restråstoff kan brukes til produksjon av produkter, f.eks. gelatin og plastmaterialer.
[22.05.19] CityxChange utvikler og tester nye løsninger for å gjøre byer grønnere, som energihandel mellom enkeltpersoner og energipositive nabolag.
[16.05.19] FLAFSHPS utvikler to demofartøyer som skal drives med fornybar hydrogen. Denne teknologien vil bli viktig for å møte strengere internasjonale utslippskrav.
[14.05.19] Flytende solceller i oppdrettsanlegg gir lavere driftskostnader og forbedrer omdømmet til næringen.
[10.05.19] Liander ser ut som et nytt og moderne bygg, men består av 80 % resirkulerte byggematerialer. Alle nye materialer som ble brukt er resirkulerbare.
[09.05.19] Med strengere internasjonale utslippskrav og avkarbonisering av skipsfarten, har DNV GL sett på hvilke alternative drivstoff som er best egnet for næringen.
[06.05.19] Digitale forretningsmodeller skal bidra til mer miljøvennlig varetransport til sjøs.
[03.05.19] 10 viktige trender som påvirker og endrer energimarkedene, politiske rammer og samfunn som vil avgjøre om Europa kan oppnå klimanøytralitet innen 2050.
[02.05.19] Ammoniakkproduksjon, stålproduksjon og oljeraffinering kan redusere klimagassutslippene betraktelig ved å gå over til fornybar hydrogen.
[30.04.19] Rammeverket følger utviklingen av den sirkulære økonomien i EU.
[29.04.19] Den mobile resirkuleringsteknologien gjenvinner kunstgressbaner.
[25.04.19] EU kan styrke konkurranseevnen, redusere klimagassutslippene og øke sysselsettingen ved å gå over til en sirkulær økonomi.