Nyeste Cleantech

[30.04.18] De tre byene Rotterdam, Umeå og Glasgow går sammen med Brno, Gdansk og Parma for å kombinere IKT, e-mobilitet og energiløsninger for å designe smarte, tilpasningsdyktige byer for alle.
[25.04.18] LM Wind Power har i samarbeid med Danmarks Tekniske Universitet utviklet verdens største vindturbinblad ved bruk av et nytt hybrid materiale.
[24.04.18] Norsepower har gjennom EU-finansierte midler i et horisont 2020 prosjekt utviklet et rotorseil for mer miljøvennlige fartøyer.
[20.04.18] EU satser nå stort på sirkulærøkonomi - dette medbringer utfordringer, men også store potensiale for både lovgivere og næringslivet.
[20.04.18] Europakommisjonen har utarbeidet en rapport om sirkulærøkonomi, for å finne ut av hvordan man bør jobbe med dette temaet fremover.
[17.04.18] TOPIOS utvikler en modell som sporer omløpet til plast i havet.
[16.04.18] P4SB vil ved hjelp av syntetisk biologi omgjøre oljebasert plast til et biologisk nedbrytbart materiale.
[06.04.18] Det prisvinnende prosjektet TransAlgae ønsker å finne metoder for å utnytte alger i produksjon av biodrivstoff. Tanken er at næringsstoffer som opptas av alger kan brukes som nettopp biodrivstoff.
[27.03.18] Det svenske cleantech-selskapet SWESTEP tar sikte på å løse plastutfordringene ved å konvertere plastavfall om til bærekraftig olje og nye plastvarer. 
[27.02.18] EU gav i januar ut ny plaststrategi, og nå er det store spørsmålet hvordan den skal følges opp.
[19.02.18] 2017 ble et rekordår for vindkraft. 2017 ble også året hvor Europa for første gang genererte mer strøm fra fornybare kilder enn fra kull.