Nyeste Cleantech

[26.03.20] Den sirkulære økonomien danner nye måter å skape verdier på og endrer hvordan vi forholder oss til verden rundt oss. På denne måten endrer den sirkulære økonomien også arbeidsverdenen.
[25.03.20] Sirkulærøkonomi og nye dyrkingsmetoder skal forbedre urbant landbruk. Målet er økt matsikkerhet og robuste byer.
[20.03.20] Ved hjelp av prefabrikkerte og lett demonterbare komponenter, gjør RE4s innovative byggekonsept det mulig å bygge et nytt hus med opptil 100% gjenbrukbare strukturer.
[19.03.20] EUs nye klassifiseringssystem skal definere hvilke økonomiske aktiviteter som er bærekraftige, samt bidra til å tiltrekke flere grønne investeringer.
[18.03.20] Digitale verktøy og hydrologisk modellering skal sikre robust vannforvaltning.
[16.03.20] Produktdesign, forbrukerrettigheter og avfallshåndtering står i fokus i EUs nye handlingsplan for sirkulær økonomi.
[05.03.20] Et nytt løsningsmiddel kalt Ioncell skal gjøre det mulig å lage tekstiler av bjørketrær, papp, resirkulert avispapir og gamle bomullstekstiler.
[04.03.20] DNV GL har identifisert 10 trender og 54 teknologier som vil påvirke maritim sektor, olje og gass, energi, helse og mat.
[03.03.20] SETS II skal bidra til en raskere elektrifisering av skandinaviske havner, samt videreformidle god praksis til andre havner.
[28.02.20] EU-MERCI lanserer database om de beste energitiltakene i prosessindustrien.
[27.02.20] Vindkraftgeneratoren bråker mindre, har mindre innvirkning på dyreliv og kan løse en rekke utfordringen knyttet til tradisjonelle vindturbiner.
[26.02.20] Global Goals, Ocean Opportunities viser hvordan man kan utnytte mulighetene i havet samtidig som man tar hensyn til miljøet.