Nyeste Cleantech

[24.01.18] TELWIND-prosjektet vil utvikle et revolusjonerende integrert flytende offshoresystem.
[24.01.18] Romeo-prosjektet har fokusert på miljøvennlige magnetiske materialer for el-biler og vindturbingeneratorer!
[24.01.18] Riblet4Wind skal overføre av en teknologi som øker energieffektiviteten i luftfartssektoren til vindkraftindustrien.
[24.01.18] EcoSwing tar sikte på å utvikle verdens første demonstrasjon av et superledende, lettvint, lettdrevet tog på en moderne 3,6 MW vindturbin.
[19.01.18] Europakommisjonen har vedtatt en strategi for plast som skal beskytte miljøet mot forurensning av plast.
[04.01.18] BEHICLE-prosjektet har utviklet en lettere, byvennlig, sikker, ren og energieffektiv elektrisk bil.
[04.01.18] DURABROADS-prosjektet ønsker å designe, utvikle og demonstrere kostnadseffektive, miljøvennlige og optimaliserte veier med lang levetid.
[02.01.18] Utviklingen innen bølgekraft er lovende, men har til nå vært kostbart. PolyWEC tror de kan ha funnet en løsning!
[02.01.18] E-balance-prosjektet har utviklet løsninger for å øke energieffektivitet ved å sørge for balanse mellom produksjon og forbruk av energi.
[28.12.17] Megavind - et strategisk partnerskap for den danske vindindustrien.
[28.12.17] FLOW - et forsknings- og innovasjonsprogram med fokus på offshore vind i Nederland.
[27.12.17] DemoWind2-prosjektet viderefører DemoWind i arbeidet med å akselerere kostnadsreduksjoner i offshore vindenergi.