Nyeste Cleantech

[27.12.17] DemoWind-prosjektet ønsker å lansere og implementere en koordinert og samarbeidende felles offshore vindteknologidemonstrasjon.
[27.12.17] WELL-prosjektet har sett på ekspansjons- og videreutviklingspotensialet til vindturbin systemet ”WELL".
[27.12.17] ELICAN-prosjektet har samlet komplementære europeiske selskaper innenfor vindenergi-industrien med et mål om å levere høykapasitets- og kostnadsreduserende integrert underbyggesystem for offshore vindkraft på dypt vann.
[21.12.17] DEMOGRAVI3 ønsker å teste ut en lovende løsning for sub-strukturer og offshore logistikk.
[13.12.17] AFTERLIFE-prosjektet skal finne en integrert løsning for utvinning og konvertering av relevante fraksjoner fra avløpsvann. 
[13.12.17] Ikke lenge etter Our Ocean-konferansen og COP23 Ocean Day som ble avholdt høsten 2017, presenterer Europakommisjonen ytterligere investeringer for å fremme bærekraftig blå vekst.
[07.12.17] Energi-intensive industrier har et høyt forbruk av primærenergi for å drifte de industrielle prosessene. Dette vil LIFE GreenPower gjøre noe med!
[06.12.17] Ny teknologi muliggjør gjenbruk av avløpsvann og energiutnyttelse av kloakk, og vil bidra til energi- og resurseffektivitet.
[05.12.17] Klimaendringer, urbanisering og populasjonsvekst fører til økt etterspørsel etter vann. Dette krever nye løsninger!
[04.12.17] Globale endringer i bruk av landområder fører til endringer i tilgangen på vannressurser. Hvordan kan man best takle disse endringene?