Nyeste Cleantech

[30.11.17] Elektrifisering av samfunnet er veien å gå for å nå klimamål.
[27.11.17] Takeagreenstep.eu - et verktøy for å gjøre hoteller og restauranter mer miljøvennlige.
[23.11.17] Det EU finansierte prosjektet SAID (Smart water management with integrated decision support systems) har i et samarbeid mellom myndigheter, industri og forskere utviklet et software-basert decision-suppurt system (DSS) for kontroll av vannføring i elver og demninger.
[22.11.17] Non-potable reuse (NPR) kan bli en viktig faktor for å løse utfordringer tilknyttet vannforsyninger i urbane strøk.
[20.11.17] Gjennom analyse av 280 små og mellomstore bedrifter i Europa har forskere funnet enkle og effektive tiltak for å øke energieffektiviteten i bedriftene.
[16.11.17] Sunnere fisk og mindre forurensing med oppdrettsanlegg i åpent hav.
[15.11.17] Europakommisjonen har publisert en artikkel hvor de viser til hvordan smartere bruk av gjenvunnet vann kan spare energi og redusere drivhusgasser.
[15.11.17] Forskere har funnet ut at nye måter å håndtere matavfall fra butikker på kan begrense negative påvirkninger på miljøet.
[15.11.17] Nanoteknologien har mange bruksområder. Hva er mulighetene til nanoteknologi innenfor miljøfeltet?
[14.11.17] GRID4EU er et prosjekt som tar sikte på å demonstrere avanserte Smart Grid-løsninger som har stort potensiale for å bli replisert og skalert i Europa.
[13.11.17] Interreg-prosjektet Green Building A-Z skal som et pilotprosjekt bygge en bærekraftig videregående skole i Tvedestrand.
[08.11.17] Europakommisjonen publiserte nylig en rekke rapporter om de ulike bruksområdene til nanoteknologi. Hvordan kan nanoteknologi bidra til mer bærekraftig energi?