Nyeste Cleantech

[13.10.16] Det franske selskapet New Wind har utviklet treformede vindturbiner som nå skal de installeres på Place de la Concorde i Paris. 
[12.10.16] ZERO-PLUS-prosjektet skal i sitt fireårige omfang sikre at innovative løsninger for energieffektivitet vil bli utviklet og at markedet oppdateres. 
[12.10.16] Den islandske hovedstaden planlegger å redusere sine klimagassutslipp til null innen 2040 ved å reversere byspredning og fremme gange, sykling og kollektivtransport.
[12.10.16] En felles offentlig anskaffelsesstrategi som baserer seg på bærekraftighet skal gjøre fremtiden bedre for både miljø og pasienter innenfor omsorgssektoren.
[12.10.16] Forskere ved VTT Technical Research Centre i Finland har utviklet en prototype av et tre som høster solenergi fra omgivelsene - både inne og ute
[11.10.16] Triangulum er et av EUs såkalte Lighthouse Projects innen smarte byer og lokalsamfunn, og skal demonstrere, formidle, og replikere løsninger og rammeverk for Europas fremtidige smarte byer.
[11.10.16] Selskapet Udvikling Danmark har løst mangelen på studentboliger i København: 45 brukte containere på betongpontonger har blitt et nytt bokonsept.
[11.10.16] Start2Act hjelper unge SMB-er og oppstartsbedrifter med å spare energi og redusere kostnader ved å innføre enkle, men resultatrike, energieffektiviseringstiltak i sine daglige rutiner.
[10.10.16] En storskala bruk av elektriske biler på europeiske veier vil føre til betydelig lavere klimagassutslipp og lavere nivåer av luftforurensende stoffer. 
[29.09.16] Investeringer i ny teknologi har revolusjonert avfallshåndtering i den polske regionen Lubusz. Mengden resirkulert og kompostert avfall har økt dramatisk.
[28.09.16] DiscardLess-prosjektet skal bidra med kunnskap, verktøy og teknologier for å eliminere tilbakekasting av fisk som er økonomisk uinteressante eller mindre enn fastsatt minstemål. 
[28.09.16] Teknologiutvikling, etterspørsel, geopolitisk usikkerhet og regionale konflikter truer evnen til å finne effektive løsninger på felles utfordringer.