Nyeste Cleantech

[28.10.16] Biowave-teknologien er et integrert mikrobølge-system for effektiv produksjon av biogass fra anaerob nedbrytning av grisemøkk for å skape et bærekraftig avfallshåndteringssystem.
[28.10.16] Gjennom en felles innsats skal dette prosjektet forhindre forsøpling av hav og kyster i Norge, Sverige og Danmark.
[28.10.16] Formål med BIOFOREVER er å demonstrere muligheten for å konvertere lignocellulose (LC) materialer som tre, til kjemiske byggesteiner og produkter med høy merverdi.
[27.10.16] PROMOTioN skal frigjøre Europas offshore-ressurser ved å utvikle nettverksinfrastruktur som kan koble offshore vindparker til energinett i ulike land.
[27.10.16] Flaggskip-prosjektet Exilva handler om oppskalering av Borregaards MFC-prosess fra eksisterende pilotanlegg, 50-70 tonn i året, til storskala, 1000 tonn i året.
[27.10.16] Planleggingen verdens største offshore vindmøllepark utenfor Yorkshire har fått startsignal fra regjeringen i Storbritannia og vil bestå av 300 vindturbiner. 
[27.10.16] Det overordnede mål med SoilCare er å identifisere og evaluere jordforbedrende systemer (CS) og agronomiske teknikker for å øke lønnsomhet og bærekraft i europeisk landbruk.
[27.10.16] Imagine-prosjektet er en innovativ løsning for å redusere avfall - syklene leies ut i stedet for å selges, og returneres når barnet har vokst fra den. 
[26.10.16] ButaNexT-prosjektet skal takle tekniske utfordringer som hindrer biobutanol i å slå seg opp på markedet for alternative drivstoff.
[26.10.16] PRINTCR3DIT-prosjektet skal bruke 3D-printing for å øke prosessintensivering i kjemisk industri ved å tilpasse reaktorer og strukturerte katalysatorer.
[25.10.16] Hydrogen Mobility Europe (H2ME) samler Europas mest ambisiøse nasjonale satsinger på hydrogen mobilitet.
[24.10.16] NewBusFuet skal øke kunnskap om teknologiske løsninger for etablering av fyllestasjoner for et stort antall hydrogenbusser.