Nyeste Cleantech

[28.09.16] DiscardLess-prosjektet skal bidra med kunnskap, verktøy og teknologier for å eliminere tilbakekasting av fisk som er økonomisk uinteressante eller mindre enn fastsatt minstemål. 
[28.09.16] Teknologiutvikling, etterspørsel, geopolitisk usikkerhet og regionale konflikter truer evnen til å finne effektive løsninger på felles utfordringer. 
[28.09.16] 27 partnere fra ulike land med totalt 78 verktøy går sammen for å utvikle ny teknologi som skal effektivisere og optimalisere krisehåndtering utenfor Europa. 
[27.09.16] KnowRES tilbyr jobb- og ansettelsesinfrastruktur til industri, arbeidssøkere, akademia og opplæringsinstitusjoner innen fornybar energi.
[27.09.16] FORESEA-prosjektet skal hjelpe teknologier for offshoreenergi til markedet ved å sørge for tilgang til Nordvest-Europas ledende nettverk av testsentre. 
[26.09.16] SolarGain er et FP7-finansiert prosjekt som har utviklet en ny vindusteknologi som reduserer Europas energiforbruk og CO2-utslipp.
[23.09.16] DTOcean-prosjektet skal akselerere den industrielle utviklingen av kraftproduksjon fra havenergi og tilby verktøy for distribusjon av den første generasjonen av omformere for bølge- og tidevannsenergi.
[22.09.16] Circular Ocean-prosjektet jakter på innovative og bærekraftige løsninger for å håndtere marint plastavfall.
[21.09.16] ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.
[21.09.16] DNV GL er aktuell med rapporten "Technology Outlook" som gir innblikk i fremtredende teknologiske nyskapinger og markedstrender.
[21.09.16] Prosjektet ROAD planlegger å fange 1.1 millioner tonn CO2 hvert år og lagre det i et gassreservoar under Nordsjøen. 
[20.09.16] World Energy Council har publisert World Energy Perspectives 2016 med anbefalinger til politikk, marked og nye teknologier for fleksibel fornybar energi.