Nyeste Cleantech

[21.09.16] ECOPOTENTIAL utvikler et enhetlig rammeverk for økosystemstudier og forvaltning av verneområder.
[21.09.16] DNV GL er aktuell med rapporten "Technology Outlook" som gir innblikk i fremtredende teknologiske nyskapinger og markedstrender.
[21.09.16] Prosjektet ROAD planlegger å fange 1.1 millioner tonn CO2 hvert år og lagre det i et gassreservoar under Nordsjøen. 
[20.09.16] World Energy Council har publisert World Energy Perspectives 2016 med anbefalinger til politikk, marked og nye teknologier for fleksibel fornybar energi.
[15.09.16] Baltic SO2lution-prosjektet skal minimere utslipp ved å innføre en miljøeffektiv transportmodell, samt en teknologipakke som skal passe både nybygde og restaurerte skip. 
[15.09.16] Den ideelle organisasjonen Peace Boat har fått med seg DNV GL og skal nå bygge verdens mest miljøvennlige cruiseskip. 
[13.09.16] Ved å etterspørre innovasjon i offentlige innkjøp skal prosjektet Cleantech TIPP skape mer innovasjon.
[06.09.16] SMARTER TOGETHER sitt overordnede mål er å levere smarte og inkluderende løsninger for å forbedre befolkningens livskvalitet.
[02.09.16] Prosjektet CrowdFundRES mener crowdfunding, folkefinansiering, bærer et stort potensial for å finansiere prosjekter innen fornybar energi. 
[01.09.16] Biogass er en næring som støttes ulikt i de skandinaviske landene. BioGas 2020 skaper en plattform hvor utviklingen av næringen skjer gjennom samarbeid. 
[23.08.16] Green Building A-Z skal sikre at kommuner og næringsliv har metoder, verktøy og kompetanse til å realisere energieffektivisering i offentlig infrastruktur. 
[05.07.16] Sinfonia er et initiativ som ruller ut integrerte, skalerbare energiløsninger i mellomstore europeiske byer for å redusere energiforbruket med opptil 50%. Arendal og Kristiansand følger initiativet.