Nyeste Cleantech

[22.03.17] Kapasiteten til fornybar energi har vokst enormt i mange land grunnet bred politisk støtte og betydelig fall i teknologikostnadene. Andelen av strømforbruket som kommer fra fornybare energikilder er stor og voksende i flere land. Norge har en andel på 70%, Sverige og Danmark ligger på ca. 50%, og Irland, Spania og Tyskland omkring 20%.
[21.03.17] Europakommisjonen investerer 300 millioner euro for å utvikle 19 nye fornybare energiprosjekter i Afrika.
[21.03.17] Europakommisjonens Investeringsplan for Europa har støttet et lån på 75 millioner euro fra Den europeiske investeringsbanken til et svensk eiendomsselskap. 
[20.03.17] I 2004 var andelen fornybar energi i EU på 8.5%. I 2015 var andelen det dobbelte og målet er 20% innen 2020.
[20.03.17] Wales er opptatt av å styre landet mot sirkulærøkonomi, derfor investerer de €7,5 millioner i et fond som skal sette i gang slike tiltak.
[20.03.17] Flere europeiske energiselskaper har annonsert planer om å skape en kunstig øy i Nordsjøen som skal sammenkoble nye vindmølleparker.
[13.03.17] TiPA er et innovativt prosjekt med en ”direct drive Power Take-Off (PTO)” for en tidevannsturbin.
[13.03.17] Myndighetene i Skottland har nylig gitt godkjennelse til å bygge en flytende vindmøllepark sørøst for Aberdeen bestående av 8 turbiner på 6 megawatt.
[13.03.17] Over 5 billioner av plastbiter forsøpler havet i dag. The Ocean Cleanup mener de kan fjerne søppel ved hjelp av en passiv, kunstig kystlinje.
[10.03.17] For å møte de langsiktige energi- og klimamålene, ser nå Stockholm på muligheten til å dekke 10% av byens varmebehov med overskuddsvarme fra datasentre.
[08.03.17] I november 2016 kom Sitra og Nordisk ministerråd med en ny rapport som fremmer nordiske klimatiltak.
[06.03.17] Paptic® er resirkulerbar, gjenbrukbar og 80% fornybar.